Είδη των ψαριών γένους Betta

Είδη των Betta Για να πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή και να κάνουμε μια πλήρης ταξινομία των Betta.  ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Kingdom): ΖΩΑ (όπως και ο άνθρωπος τα Betta κατατάσσονται στην κατηγορία των ζώων) ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ (Phylum): ΧΟΡΔΩΤΑ (Τα Betta όπως και εμείς έχουν σπονδυλική στήλη, για αυτό το λόγο κατατάσσονται σε αυτή τη συνομοταξία) ΟΜΟΤΑΞΙΑ (Class): […]