Είδη των ψαριών γένους Betta

Είδη των Betta Για να πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή και να κάνουμε μια πλήρης ταξινομία των Betta.  ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Kingdom): ΖΩΑ (όπως και ο άνθρωπος τα Betta κατατάσσονται στην κατηγορία των ζώων) ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ (Phylum): ΧΟΡΔΩΤΑ (Τα Betta όπως και εμείς έχουν σπονδυλική στήλη, για αυτό το λόγο κατατάσσονται σε αυτή τη συνομοταξία) ΟΜΟΤΑΞΙΑ (Class): […]

Προέλευση Ονόματος

Προέλευση Ονόματος Betta Ας να αρχίσουμε από τα συνηθισμένα ονόματα των Μονομάχων. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται συνήθως τα ονόματα Betta ή Μονομάχοι. Στα ξενόγλωσσα sites του εξωτερικού η πιο συχνή ονομασία είναι επίσης Betta, Siamse Fighting Fish είτε σκέτα Fighting fish. Το όνομα Betta όμως δεν είναι και πολύ εύστοχο εφόσον έτσι ονομάζεται ολόκληρο το γένος […]