Είδη των Betta

Για να πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή και να κάνουμε μια πλήρης ταξινομία των Betta.

  •  ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Kingdom): ΖΩΑ (όπως και ο άνθρωπος τα Betta κατατάσσονται στην κατηγορία των ζώων)
  • ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ (Phylum): ΧΟΡΔΩΤΑ (Τα Betta όπως και εμείς έχουν σπονδυλική στήλη, για αυτό το λόγο κατατάσσονται σε αυτή τη συνομοταξία)
  • ΟΜΟΤΑΞΙΑ (Class): ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΟΙ (σε αυτή την ομοταξία κατατάσσονται όλα τα ψάρια που έχουν ακτίνες στα πτερύγια τους)
  • ΤΑΞΙ (Order): ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΑ Στην τάξη αυτή κατατάσσονται όλα τα ψάρια που έχουν ακτίνες στα πτερύγια και μοιάζουν με Πέρκες. H τάξη των περκομόρφων περιλαμβάνει περισσότερες από 25 υποτάξεις.
  • SUB ΤΑΞΙ (Suborder): ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΨΑΡΑ  εδώ κατατάσσονται όλα τα ψάρια που έχουν ακτίνες στα πτερύγια και μοιάζουν στην δομή τους με Πέρκα και έχουν ένα ειδικό όργανο – Λαβύρινθο, που τους επιτρέπει να ανασαίνουν αέρα.
  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Family): ΟΣΦΡΟΝΗΜΙΔΕΣ (εδώ κατατάσσονται όλα τα ψαρια τύπου Gourami. Ψάρια που φροντίζουν τα μικρά τους στο στόμα τους, χτίζουν φωλιές από φουσκάλες και έχουν όργανο Λαβύρινθο.
  • ΓΕΝΟΣ (Genus): ΜΠΕΤΑ (σε αυτό το γένος περιλαμβάνονται πολλά μικρόσωμα ψάρια της οικογενείας των οσφρονημιδων, συχνά χρωματιστά. Χοντρικά υπάρχουν γύρο στα 70 γένει Betta.
  • ΕΙΔΟΣ (Species): Betta splendens (εδώ είναι οι δικοί μας αγαπημένοι Μονομάχοι τους οποίους συνήθως ονονάζουμε απλά Μπέτα.

Εκτος από τα Βέττα splendens υπάρχουν ακόμα γύρο στα 70 είδη Betta στον κόσμο. Από τα ποιο γνωστά πιθανότατα είναι B. imbellis, B. smargdina, (απο το Betta splendens complex) και αλλα.

Για όλη την λίστα ειδών μπορείτε να ενημερωθείτε από την σελίδα της Wikipaidia: