Πρότυπα

Εκθεσιακά Πρότυπα των Betta splendens Μα πως αποφασίζουν οι κριτές ποιο ψάρι είναι το πιο όμορφο? Στα ματια ενός εκτροφέα όλα τα ψαρια είναι πολύ όμορφα και ειδικά τα δικά του είναι πάντα καλύτερα. Και όμως οι κριτές πρέπει να βρούν 1-3 καλύτερα ψαρια σε κάθε κτηγορία. Για να μπορεί να επιλεχτεί ένα καλύτερο ψάρι […]

Κατηγοριες

Κατηγορίες Για να μπορεί κάθε ψάρι να συμμετάσχει στην έκθεση και να πάρει βαθμό πρέπει να χωριστούνε κατάλληλα ανά ομάδες. Οι ομάδες αυτές χωρίζουν τα ψαρια με ομοια χαρακτηριστικά. Ανά μεταλλάξεις πτερυγίων, ανά χρώματα και ανά σχέδιο.   Έτσι κάθε ψάρι διαγωνίζεται για την πρώτη θέση στην δίκια του κατηγορια και στην δικια τοθ τάξη. […]

Σύλλογοι και εκθέσεις

Photo by Demetris Betta splendens CY

Σύλλογοι και εκθέσεις Δυστυχώς στην Ελλάδα (για το Iανουάριο έτους 2021) δεν έχουμε κάποιο σύλλογο η οργανωμένο Club που να αφορά τα Betta splendens. Τελευταία παρατητείται όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτά τα υπέροχα ψαρια. Όλο και περισσότεροι αποκτάνε Μονομάχους, και όλο και περισσότεροι μπαίνουν στο υπέροχο κόσμο αναπαραγωγής Betta. Μόλις ο κόσμος θα εξοικειωθεί […]